OUDADATE PIX


publikace pro Petru Trnkovou a Ústav dějin umění AV ČR | listopad 2010

Grafický návrh a tisková příprava publikace zabývající se výzkumem a péčí o fotografické dědictví. Kniha je výsledkem projektu Rescurreced Treasure, jehož cílem bylo zpracovat ve spolupráci s odborníky z norského Preus muzea část souboru fotografíí ze sbírky Oddelení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR.