DRONNING DAGMAR


grafické řešení výstavy pro Českou ambasádu v Kodani | květen 2012

Výstavu Dronning Dagmar usořádalo Česká velvislanectví v Kodani u příležitosti 800. výročí úmrtí princezny Markéty, dcery Přemysla I. Otakara, v Dánsku známé jako královna Dagmar. Výstavu tvoří 20 panelů s texty o Přemyslovcích, Valdemarovcích a historických faktech i legendách, doplněných fotografiemi. Zahájení výstavy proběhlo v rámci festivalu Dagmar 800, konaného v Dánském městě Ribe a výstava dále putovala po dánských muzeích a knihovnách v Ribe. V září 2012 pak proběhla vernisáž české verze výstavy, která putovala po dalších městech České republiky.

úvodní panel