BUQUOYSKÉ NOVÉ HRADY


publikace pro Ústav dějin umění AV ČR | listopad 2012

Publikace Martina Krummholze nastiňuje problematiku buquoyského mecenátu druhé poloviny 18. a 19. století. Kniha je doprovodnou publikací výstavy Buquoyská krajina v Nových Hradech a vznikla v rámci projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny realizovaného Ústavem dějin umění AV ČR.

titul